Thứ sáu, Ngày 31 Tháng 10 Năm 2014
Trang chủTìm kiếmSitemapLiên hệ
TRANG ĐƠN VỊ
  Đang truy cập: 109  
 
3 0 8 2 6 6
 
 
Tin tổng hợp
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2012

 

Số tư liệu: 2860/BGDĐT-KHCNMT
Ngày ban hành: 15-05-2012

 

Kính gửi : - Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
                                            - Các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng
                                        và Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ.   

Thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn số 914/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 01 đến ngày 08 tháng 6 và Ngày Đại dương thế giới (08/6), Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các Đại học, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trực thuộc Bộ (Sau đây gọi tắt là các đơn vị) tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng các sự kiện trên. 

Tổ chức Mạng lưới đại dương thế giới (World Ocean Network) đã phát động một chủ đề chung của Ngày Đại dương thế giới cho hai năm 2011- 2012: Tuổi trẻ: làn sóng tiếp theo cho sự đổi mới (Youth: The next Wave for Change) với ý nghĩa: Bảo vệ đại dương- trách nhiệm của thế hệ trẻ.

 

Đối với nước ta, kỷ niệm Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là dịp để chúng ta khẳng định tiềm lực lớn về kinh tế biển; thể hiện ý chí quyết tâm phát triển toàn diện ngành nghề biển, bảo vệ tài nguyên và môi trường vùng biển, đảo bền vững. Cùng với việc đẩy mạnh Chương trình hành động cụ thể thực hiện 6 mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển để nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển; đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển.

Chủ đề của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2012 được lựa chọn là “Việt Nam mạnh về biển, giàu lên từ biển” theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X đề ra trong Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020.

 Để thiết thực hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình cụ thể của đơn vị mình tổ chức triển khai tốt một số nội dung hoạt động sau đây:

            - Nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc cũng như tôn vinh những giá trị của đại dương đối với sự sống của nhân loại và tính cấp thiết của việc bảo vệ đại dương cho cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên;

            - Đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, giáo dục chủ quyền biển, đảo nước ta đến tận học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên; lồng ghép các nội dung giáo dục tuyên truyền vào chương trình giáo dục các cấp học, các trình độ đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân;

            - Đối với các đơn vị ven biển, tổ chức chiến dịch ra quân làm sạch bãi biển và các khu sinh thái biển, các hoạt động thể thao dưới nước hoặc trên bờ biển; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn, đặc biệt các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở huyện đảo Trường Sa và Hoàng Sa, v.v…;

           - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền thích hợp như mít tinh, hội thảo, hội nghị, các cuộc thi, triển lãm,…về chủ đề Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6; treo biểu tượng, áp phích, tranh cổ động, in tờ gấp…và các hoạt động tuyên truyền khác về chủ đề này tại đơn vị, cơ quan, trường học;

            - Lựa chọn và khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình của đơn vị có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, đảo.

            Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 8 tháng 6 năm 2012 và báo cáo kết quả gửi về Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội trước ngày 25/7/2012 để tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường.    

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, KHCNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
 
Trần Quang Quý

 

Ngày 16/05/2012
 
[ Gửi mail ][ Đầu trang ][ Trở lại ]
 

 PM TÁC NGHIỆP
 ỨNG DỤNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG THCS CỔ THÀNH

Trưởng ban biên tập: Long Đức Sơn - Hiệu trưởng
Người quản trị: Phạm Văn Phóng - email: qphong77@gmail.com
Địa chỉ: Hòa Bình - Chí Linh - Hải Dương. ĐT: 0320.3881.031
Website:
www.thcscothanh.pgdchilinh.edu.vn - Email: thcscothanhcl@gmail.com